Bolesław Sawicki. Tęsknota za światłem

Spostrzeżenie

Częstochowa Mekka głośno
Tłumnie się modlą
Jedność w zgiełku
Wątpliwa
Pyszni się tłumem
Podobno kwark jest niepodzielny
A tylko trzeba

Jak celnik

Niedziela, 23 grudnia 2012

Wiersze