Bolesław Sawicki. Tęsknota za światłem

Donos

Nie szanuje praw ludzkich ani boskich
Małżeństwa kapłaństwa
Nie boi się pokuty i piekła
za zdradę i apostazję
Drwi z ostatniego sakramentu
Rozgrzesza się sama
Nie ma względu na narodowość i płeć
Łaskawa niełaskawa jest
Szalona-

Miłość

Niedziela, 23 grudnia 2012

Wiersze