Bolesław Sawicki. Tęsknota za światłem

Wiara

Nie wierzę a jednak się modlę

aby wynik badania był dobry

abym nie zbłądził

nie zgubił klucza

do serca kogoś

że rytm gubi

i jeszcze coś tam w nie wetkną


I życie na wiarę

odstępstwem okrzykną

Nadzieję i miłość zapomnąPanie puść mnie na wiarę na następne lata

powrócę w żądanym terminie


Wtorek, 26 listopada 2019

Wiersze