Bolesław Sawicki. Tęsknota za światłem

Piosenka

Mam serce jedno

Mam dwie ręce dwie nogi
Dwie półkule i wiarę niepewną
Dwadzieścia palców tysiące włosów
Dwa płuca i duszę
mieć muszę
nieśmiertelną

A serce mam tylko jedno

Dwóch synów dwa światy
Dwoje źrenic dla jednej córki
nie więdną
Tysiące łez komórek dwie istoty w głowie
białą i ciemną

A serce jedno
Moja dwuoka
Zielonooka

Naturo

Niedziela, 23 grudnia 2012

Wiersze